Hoe maak je je website specifiek voor verschillende doelgroepen?

Vaak is in de loop der jaren de in beginsel zo overzichtelijke website, uitgegroeid tot een verzamelbak van vele pagina’s die toegevoegd zijn. En hoe zorgvuldig dat ook gebeurt, het is onvermijdelijk dat op den duur de navigatiestructuur van de website weer eens bekeken moet worden.

Is de navigatiestructuur nog logisch? Is het duidelijk voor de bezoeker? Vindt iemand wat hij zoekt? Kan een bezoeker makkelijk de weg terug vinden? En moeten we nog wel items als ‘producten’, ‘diensten’ ‘over ons’ en ‘blog’ hanteren?  Of kan de navigatie beter op een andere manier?

Navigatie per Doelgroep

Is er een duidelijk onderscheid in je doelgroep? dan zou je een doelgroepgerichte navigatie kunnen maken. Als de meerderheid van de content op je website is exclusief voor bepaalde doelgroepen is en deze doelgroepen zó van elkaar verschillen dat zij informatie uit een andere doelgroep niet nodig hebben  is doelgroepnavigatie een goed idee. Bekend voorbeeld is het onderscheid tussen ‘werkgevers’ en ‘werknemers’ ; het maakt nogal wat uit of je als werkgever informatie over ziektewet wilt hebben, of als werknemer. Daar kun je in de navigatie rekening mee houden. Beter nog, zelfs in de metadescription kun je de tekst afstemmen op je doelgroep, zoals de Rijksoverheid en de FNV:

Zoekresultaten Google

Een andere categorie is een doelgroep in verschillende levensfasen. Ouders van nu, een forum voor ouder van kinderen in alle leeftijden, is daar een mooi voorbeeld van. Zij hebben de menustructuur ingedeeld in de fase waarin een kind (en ouder) zich bevindt. Heb je een pasgeboren baby dan heb je een andere informatiebehoefte dan wanneer je tips wilt om je kind veilig te leren internetten.

navigatiemenu Ouders van nu

Belangrijk hierbij is dat het voor een bezoeker duidelijk is waar hij moet zijn. In dit geval kan het natuurlijk dat iemand én een schoolgaand kind heeft én een baby, maar het doel van het websitebezoek zal over één van hen gaan.

 Als je voor doelgroep-ingangen kiest, let dan op:

* De ingang moet duidelijk zijn, in één blik moet de bezoeker zien welke ingang hij moet nemen

* Hoewel je er vanuit gaat dat doelgroep wederzijds uitsluitend zijn, is het tóch raadzaam te zorgen dat een bezoeker gemakkelijk de weg terug kan vinden als deze toch een andere ingang wil nemen. Denk aan een breadcrump pad of aan meta-navigatie, een menubalk bóven de menubalk. Het UWV heeft dat handig gedaan door de metanavigatie altijd zichtbaar te laten zijn, op welke pagina je ook bent.

voorbeeld van metanavigatie

 

* Zorg dat de doelgroepindeling zó duidelijk is dat een bezoeker instinctief op de juiste doelgroep klikt.

* Beantwoord de vraag ‘In welke doelgroep denkt de bezoeker dat hij hoort?’ is dit anders dan vanuit de organisatie gedacht?

* Als een bezoeker in meerdere doelgroepen kan vallen is het onduidelijk waar op de website hij moet zijn en is het risio groot dat hij de website weer verlaat. Wanneer het vaak zal voorkomen dat jouw bezoeker tot meerdere doelgroepen behoort kun je beter voor een nadere navigatiestructuur kiezen.

* Als voor verschillende doelgroepen veel content hetzelfde is is er risico op dubbele content (niet goed voor je ranking in de zoekmachines en het leidt tot dubbel werk)  dat ook tot inconsistenties kan leiden (een wijziging in de informatie moet je dan op vele verschillende plaatsen bijwerken; niet handig!

* Hou bij de keuze voor de navigatie altijd het doel en belang van de bezoeker voor ogen. Hoe klantgericht een doelgroepbenadering ook lijkt, eigenlijk staat de organisatie centraal.

* Denk vanuit de gebruiker, verplaats je in verschillende doelgroepen en ga met die blik op zoek naar informatie op de website. Kun je het snel vinden? Prima!Dit kun je overigens goed testen met usergroups

Tot slot: onderzoek welke informatie de bezoeker wil hebben, waar ligt de behoefte? Vindt deze bezoeker alle interessante informatie of zit er ook veel relevants achter de andere doelgroepknoppen.? Per doelgroep ontstaat zo een duidelijk beeld van de content die voor de doelgroep relevant is. Een geschikte methode om dit te achterhalen is card sorting.