Algemene Voorwaarden

Hier vind je onze algemene voorwaarden.

Samengevat en niet-juridisch komt het erop neer dat a) wij onze stinkende best doen aan de opdracht te voldoen; dat we b) daarvoor de juiste gegevens en toegang nodig hebben en c) als we het oneens zijn we even om de tafel gaan zitten waarna het vast goed komt.